top of page
ค้นหา

จุลินทรีย์ที่ดี มีผลต่อ ระบบภูมิคุ้มกัน จริงหรือไม่

จุลินทรีย์อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นรอบๆตัวเรา หรือแม้กระทั่งในร่างกายเราเอง นับเป็นแหล่งอาศัยขนาดใหญ่สำหรับจุลินทรีย์ ในแต่ละวันเรายังมีโอกาสได้รับจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา และในร่างกายเราอาจมีจุลินทรีย์อยู่ถึง 10 ล้านล้านตัว(เซลล์) และมีมากกว่า 400 ชนิด อยู่รวมกัน เรียกว่าเป็น จุลินทรีย์ประจำถิ่น(Normal Flora)

แหล่งรวมจุลินทรีย์ในร่างกายของคนเราคือ บริเวณลำไส้ของเรา ลำไส้มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร และพื้นที่ส่วนใหญ่สัมผัสกับจุลินทรีย์ เป็นบริเวณที่มีระบบภูมิคุ้มกันประมาณ 80% ของร่างกาย และเป็นปราการสำคัญที่จะปกป้องร่างกาย ตอบสนองต่อจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก


Probiotic ปรับชีวิตให้สมดุล

การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี ต้องเริ่มจากลำไส้ พบว่า 60-70% ของเซลล์ที่มีในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายล้วนอยู่ในลำไส้โดยเฉพาะลำไส้เล็ก หากลำไส้ไม่ดีย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะระบบทางเดินอาหารของคนเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแต่ย่อยอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสำคัญในการดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เข้าสู่ร่างกายและการลำเลียงของเสียออกนอกร่างกาย หากเกิดความไม่สมดุลหรือแปรปรวนจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ง่าย


ทำไมต้องเป็น Synbiotic(Probiotic + Prebiotic)

ในร่างกายคนเรานั้น เต็มไปด้วยุลินทรีย์มากถึง 100 ล้านล้านตัว และอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารมากถึง 100,000 ล้านตัวทีเดียว และมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะมีทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และเป็นโทษกับร่างกาย โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดนี้ 85% จัดเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่ให้ประโยชน์กับร่างกาย ซึ่งเราเรียกจุลินทรีย์พวกนี้ว่า "โพรไบโอติก/Probiotic" ส่วน "พรีไบโอติก/Prebiotic" นั้นคือใยอาหารที่ดูดซึมไม่ได้ในระบบทางเดินอาหารแต่จะถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ที่ดีบริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปจุลินทรีย์ในลำไส้จะใช้เป็นอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและแข็งแรง หรือกล่าวง่ายๆคือ "พรีไบโอติก เป็นอาหารของ โพรไบโอติก" นั่นเอง


ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page